Informacje organizacyjne

Miejsce obrad:

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2013 w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, ul. Szewska 36 – budynek Instytut Historii Sztuki oraz Katedry Muzykologii), w sali 208 (II piętro)

Ważne terminy:

  • 1 sierpnia – 31 października: Przyjmowanie zgłoszeń
  • do 8 listopada – informacja o zakwalifikowanych referatach
  • do 22 listopada – przyjmowanie opłat konferencyjnych
  • 6 grudnia 2013 – obrady

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 50 zł i będzie w całości przeznaczona na materiały konferencyjne oraz wyżywienie podczas konferencji. Informacje o formie płatności zostaną przekazane drogą mailową osobom zakwalifikowanym.

Noclegi:

Organizatorzy nie zapewniają noclegu, służą jednak pomocą w znalezieniu odpowiedniej oferty.

Dojazd:

Informacja o dojeździe zostanie podana w późniejszym terminie.

Reklamy